Dopravní data

Data obsahují jednotlivé informace o průjezdu vozidel obsahující počty průjezdů, typ projíždějícího vozidla, časové jednotky a jejich popis, tj. metadata. Bližší popis struktury je obsažen v každém z balíčků ročních, týdenních či denních dávek dat uveřejněných v sekci Dopravní data na tomto webu v souboru ReadME.txt.

V případě, že se rozhodnete data z tohoto portálu použít, dovolujeme si Vás požádat o zpětnou vazbu s ohledem na jejich využití, případně o odkaz na váš výsledek práce s daty.