Co jsou open data?

Město Úvaly k naplňování cílů otevřenosti a efektivního využívání veřejných prostředků dává pod otevřenou licencí k dispozici zejména statistická data, která jsou sbírána v rámci nasazení tzv. PAM (prvků aktivního monitoringu) na území kraje.

Tato otevřená data

  • jsou zveřejněna v maximálním možném rozsahu a podobě, v jaké byla vytvořena a v jaké jsou spravována,
  • je možné libovolně využít při zachování odkazu na web jako zdrojového odkazu,
  • jsou uvolňována městem Úvaly pod Open Database Licence (ODbL).