O systému

Dodavatelem části Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel je společnost GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.